Forandring til det bedre

Med boken “Forandring til det bedre” kan du jobbe på egen hand. Evnen å tenke krystallklart hjelper mennesker til å skape bedre følelser og til å lykkes bedre i livet. Gledens filosof Baruch Spinoza (1632-1677 og de moderne kognitive psykologiske tankemodeller begynner å nærme seg hverandre. De arbeidsformene vi har beskrevet i denne boken angående bedre velferd og lykke bygger på inlærningens lover. Hvilke indre kunster er nødvendige for å ha det bra med seg selv ? Kan man etterligne disse kunstene slik at man selv får det bedre ? Hvordan lærer man seg å forstå sin egen oppfatning av seg selv, av andre og den verden som omgir oss ? Hva er de beste verktøyene vi kan bruke å kartlegge og håndtere skadelige strategier, automatiske tanker og kjerne oppfatninger?

Karusell anbefalninger:

«Alle med intresse for psykologi vil ha glede av «Forandring til det bedre». Det representerer faget på
sitt høyeste nåvarende evolusjonstrinn, og den åpner også for lekmanns lesing. Her går
hverdagslivets trivialiteter hånd i hånd med filosofiens trancendenser, her kryddes det med
eksempler fulle av fellesmenneskelig gjenkjennelse, det hele styrt av myntlig optimisme som
utrettelig peker samme vei. Framover i livet. Forandring til det bedre skapes nemlig ikke i det som
har vært men i det som gjenstår.»

Arne Hauge, Journalist

«Forandring til det bedre! Kan gi meg den styrken jeg har manglet til å gjøre andre valg….Det
befriende med Forandring til det bedre! er at boken så tydelig viser at det finnes en tredje vei. En ting
er at helsepersonell faktisk bør være profesjonelle nok til å begynne å mene noe igjen, og ikke bare
fremstå som rene med-jattere av frykt for å tråkke på ømme pasienttær. Det imponerer meg at
Forandring til det bedre! klarer å beskrive slike murer og broer på en måte jeg faktisk tror på . Boken
gjorde meg glad, fordi grunntonen er optimistisk, samtidig som den plaserer ansvaret for våre liv der
det bør høre hjemme: Hos oss selv.»

Olav Gunnar Ballo, Fastlege i Finnmark/ Forfatter av boken Kaja 1988-2008 (om sorg og savn og veien
videre)

«Det mest av det vi tenker og gjør i livet handler om vaner, mens bare en liten del del handler om
nye tanker og nye handlinger som vil utvikle oss videre innenfor vårt potensial. Denne boka kan
hjelpe deg i denne prosessen med atferdsterapi på deg selv, eller den kan også være til hjelp for
fagfolk som bruker den som en slags instruksjonsbok for hvordan stegene i prosessen kan gjøres med
sine kunder, elever eller klienter som ønsker hjelp til å komme ut av nedbrytende og inn i en god
oppbyggende spiral. Bare kjøp boka og LES den! Du finner noe du får bruk for – garantert !!!»

Triatlet, personal trainer Gunnar Rasmussen, Spenst Alta

Forfatterne har jeg vært så heldig og møtt i flere sammenhenger. Som psykolog er dem spesielt
dyktig fordi dem har solid fagkunskap, men det viktigeste er evnen till å forstå essensen av pasiettens
problemer raskt. Forfatterne har en «iboende» viten/klokskap til det boklærde. Det skulle være
mange flere av demmes kaliber»

Vibekke Lillevik, avdelningsleder, sykepleier

Bestil boken «Forandring til det bedre !- Økt livskvalitet og livsglede med kognitive tankemetoder»
her

Rull til toppen