Konstellasjons arbeid med kognitivt objekt relasjons grupper

Vil du finne og skjønne de deler av deg, som tidligere har vært utenfor din bevist kontroll og forståelse og samtidig skapt vesentlig mengde smerte? Da konstellasjons arbeid med kognitivt objekt relasjons grupper kan være en adekvat alternativ for deg.

Konstellasjons arbeide med kognitivt objekt relasjons grupper bygger metodisk på tradisjon av konstellasjons- og oppstillings terapier (se Hellinger 2003 eller Ruppert 2012). Teoretisk bakgrunn er nyere traume forskning kombinert med klassiske objekt relasjon– og tilknytnings teorier (Bowlby 1999).

Metodens essens er bruke gruppens «ubevishet» som et reformulerende speil, som eksternaliserer usynlige følelsesmessige og kognitive elementer av problemet. Tilbake speiling av utelukket og splittet deler av psyken starter behandlende integrering, som kan endre livslange dysfunksjonelle mønster. 

Kognitive elementer av metoden innebær, at vi ser gjennom andre medlemmer automatiske skadelige tankeganger innom oss selv – som vi nødvendigvis ikke selv kan uten hjelp å se. Gjennom å se dem begynner oftest en automatisk korrigerende prosess.

Dr. Karma tilbyr konstellasjonsgruppe hovedsakligen som etterfølgning til kognitiv gruppeterapi. D.v.s oftest har man først 2-10 ganger individuel kartlegning og psykoterapi, deretter åpnes mulighet til kognitiv gruppeterapi og konstellasjons grupper. I noen situasjoner kan det avtales en mulighet å komme på «en gangs besøk» til en konstellasjons gruppe. 

 I corona tiden vil vi prioritere deltagernes liv og helse – konstellasjons grupper gjennomføres via telematiske løsninger. 

Rull til toppen