Psykoterapi

«Livet er for å leve, ikke for å gå i psykoterapi!» var mottoet til en av de viktigste lærerne mine, Albert Ellis. Han var oppfinnerer av kognitiv terapi, seinere Rasjonel Emotiv Therapi. Jeg er på mange måter enig med Ellis, målet i terapien er oftest å jobbe kort og godt. Finne de viktigste oppretholdende problemtanker og atferdsmodeller, og finne en effektiv måte å takle dem. Jeg har avtalehjemmel med Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helfo, og det betyr at prisene for terapien er meget rimelige (351 kr/time 527 kr/1,5 time i april 2020). Min utdannelse etter 6-årig psykologutdannelse er 5-årig kognitiv terapiutdanning orientert spesielt mot Rasjonell Emotiv Therapy (Ellis 2001), Løsning Orientert tilmærming ( deShazer 2008) og Cognitiv Analytisk Therapy (Ryle 1990). Jeg har den høyeste løsningsorienterte NLP-trainer utdanningen (som tar flere år). Jeg har har vært hoved utdannere i første kognitiv hypnoterapi utdanninger i Finland 2017-2020, og utdanner hypnoterapi også i Norge i regi av Norsk Evidensbasert Klinisk Hypnoterapi Forening. Jeg har flerårige traumaterapi utdanninger i systemisk konstellasjoner/oppstillings arbeide og EMDR øye rørelse behanndling.  I tilllegg har jeg over 10-årig vitenskapelig utdannelse med doktorgrad bedrørende lærende organisasjoner og emosjonel kapital. Jeg jobber sterkt løsningsorientert, og bruker alle metoder som skaper varige resultater. For å få terapitime til 351 kroner, trenger du en henvisning fra en lege som sendes til Markku Karma As, Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo. I første fase kartlegges det hvordan problemet opprettholder seg. Hva trenger det [problemet] for å holde seg sterkt? Jeg pleier ofte å spørre klientene mine: «Hvis jeg skulle vikariere for deg noen dager neste uke, hva burde jeg gjøre for å skape en like fin depresjon/angst, som du har? Hvordan burde jeg tenke, hva burde jeg observere, hvordan burde jeg oppføre meg? Jeg vil at du skal gi meg en oversikt over dette i vårt neste møte.» Dette spørsmålet får oftest pasienten til å bli mer bevisst over atferds- og tankeprosesser bak problematikken. «Hvordan vet du eksakt, at du har oppnådd målene dine her i terapien? Hvordan tenker du da, hvordan føler du, hva observerer du og hva observerer du ikke, når du har oppnåd dine viktigste mål i terapien? Hvordan går din vanlige dag, når du er der hvor du vil være? Hva vil være det første du tenker på om morgenen og det siste du tenker på på kvelden, og hva er de viktigste forskjellene til dagens nåværende situasjon?» Den slags spørsmål konkretiserer pasientens mål og flytter hennes tanker mot dit hun har kommet. «Om et mirakel skulle skje, hvordan skulle du legge merke til dette? Hvordan skulle din opplevelse og forståelse av situasjonen ha endret seg?» Mirakelspørsmål er et av de sterkeste verktøyene som psykolog Steve de Shazer og de andre løsningsorienterte terapeutene har funnet på. Det er et verktøy som har enorm påvirkningskraft på menneskenes psyke. Derfor er det ofte en standard begynnelse i løsningsorientert kognitiv terapi, som ofte er mer interessert i de positive unntakene til problemet – når problemet ikke eksisterer – enn selve problemsituasjonene. Velkommen til å finne de mest passende løsninger for deg og din utvikling!
Rull til toppen